Blog

Apr 29

Inovāciju loma: no “zombieconomy” uz vērtības radīšanu

Viens no interesantākajiem Harvard Business School blogeriem un Havas Digital Media vadītājs Umair Haque kārtējā video prezentācijā. Šoreiz par to, kas notiek ekonomikā un kā mainoties ekonomikai mainās arī inovāciju loma. 

20 minūšu filmiņa un pāris mani secinājumi pēc tās noskatīšanās: 

No visa redzētā patika vairākas domas

Pirmkārt, Zombieconomy definīcija. Zombieconomy – ekonomika, kurā uzņēmumi/zīmoli arī peļņas un naudas pārpalikuma apstākļos nav motivēti investēt nākotnē, investēt patiesas vērtības (vs. uztvertās vērtības / perceived value) radīšanā un pārdefinēt viņu industrijas, ja vērtība vairs netiek radīta. Ekonomika, kura pārāk daudz uzmanības velta īstermiņa/tūlītējiem/saviem ieguvumiem, bet pārāk maz izmaksām (understates costs, overstates benefits) un kopējam ieguvumam.   

Otrkārt, salīdzinoši svaiga šķita inovācijas definīcija. Inovāciju loma, viņaprāt, ir mainīt/pārdefinēt izmaksas un ieguvumus tā, lai šīs izmaiņas ietekmētu mūsu uzvedību (Innovation – reconceiving / redefining costs and benefits that shape our behavior). Līdz šim vairāk runāts par inovāciju, kā jaunrades (ideju radīšanas) un īstenošanas (realizācijas) kombināciju, kas maina produktus, procesus vai organizācijas. 

Treškārt, jau atkal Google piemērs. Kompānija, kas rīkojas vienu (vai pāris) līmeņus dziļāk nekā "tikai" stratēģijas līmenī. Google darbības pamatā ir ļoti skaidri definēti pamatprincipi un vērtības gan biznesā, gan marketingā, gan produktu radīšanā. Tie nosaka viņu rīcību un lēmumus. Un stratēģija pakļaujas vai var tikt mainīta, lai piepildītu šos pamatprincipus. 

Strikti pieturoties tikai pie klasiski stratēģiskiem lēmumiem ir grūti (vai bieži vien ļoti neiespējami) veikt kritisku vērtības radīšanas procesa un radītās vērtības izvērtējumu, kā arī mainīt veidu, kā industrija strādā. 

Un visbiedzot pieci principi. Pirmajā kā galvenais piemērs tika minēta reklāmas un mediju industrija – resursu pārspīlēta "nolietošana" līdz pilnīgam izsīkumam (reklāmu apnikumam, ignorancei), nedomājot par vērtību gala lietotājam, ir bīstama visiem tās dalībniekiem un beigu beigās, visbiežāk, noved līdz straujai un nekontrolējamai spēles noteikumu maiņai. Kas arī ir vērojams šībrīža mediju vidē. 

Bet visnozīmīgākais, manuprāt, ir piektais – par sadarbību, par kopīgu vērtības radīšanu. Īstas vērtības, nevis uztvertās vērtības (perceived value). Radīt būtiskas atšķirības produktā vai pakalpojumā, visbiežāk, iespējams tikai sadarbojoties visai produkta radīšanas ķēdei. Un radīt vērtību visiem šīs ķēdes posmiem. 

Stratēģija bez skaidri definētiem pamatprincipiem un vērtībām, kā arī fokusēšanās tikai un vienīgi uz vērtību/ieguvumu sev un savējiem (nedomājot par visu sistēmu kopumā) ātri vai vēlu rada kritienu atpakaļ. Jo īpaši, ja kāds ir izdomājis uzspēlēt "Gāzi grīdā" spēli – gan uzņēmumā, gan valstī vai vienkārši uz ielas. Un jo dziļāk to pedāli izdodas iespiest grīdā (bez iepriekšminētā pamatā), jo dziļāks ir kritiens atpakaļ. 

Tāpēc man patīk piedāvātā inovāciju lomas definīcija - mainīt/pārdefinēt izmaksas un ieguvumus tā, lai šīs izmaiņas ietekmētu mūsu uzvedību (Innovation – reconceiving / redefining costs and benefits that shape our behavior) – šķiet, tā rūpējas par lietu balansu plašākā kontekstā. 

—-

p.s. ne mazāk interesantas ir arī Umair atbildes uz jautājumiem pēc šīs prezetnācijas (10 min)

  • pieZZīmes

    Komunikācija・Stratēģiskā plānošana・Stratēģija・Mārketings・Reklāma・Dizains・Mediji・Digitālais laikmets
  • Kategorijas

  • Saņem ziņu par jaunu ierakstu e-pastā

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers