Blog

Sep 27

“Varbūt šovakar nopirkt kādu reklāmu Fox News?” un pāris domas par komunikāciju nozares šodienu

Būtiska visu veidu ieejas barjeru samazināšanās komunikāciju industrijā turpinās. Kārtējam apliecinājumam – neliels video no piektdien klātienē vērotas prezentācijas. 

Tiem, kas seko līdzi mediju industrijas vai Google attīstībai, šis nebūs liels jaunums – pakalpojums ASV ir pieejams jau vairāk nekā gadu. Drīzāk tā ir vēl viena uzskatāma ilustrācija tam, cik nozīmīgu izmaiņu procesā ir gan reklāmas (komerciālās komunikācijas) un mediju industrijas, gan aizgājušā masu mediju laikmeta flagmanis un viens no pēdējiem bastioniem – televīzija. Google Adwords modelis pakāpeniski ietekmē arī pārējās platformas.

Līdz ar visa veida ieejas barjeru samazināšanos reklāmā (un komerciālajā komunikācijā) turpinās palielināties gan reklāmdevēju skaits, gan komunikāciju pakalpojumu sniedzēju daudzveidība. Arvien plašāks komunikāciju instrumentu un pakalpojumu loks kļūs pieejams arī mazajiem uzņēmumiem un individuāliem reklāmdevējiem, tieši vai caur specializētiem piegādātājiem, bez milzīgiem budžetiem. Arvien vairāk iespēju būs maziem, specializētiem uzņēmumiem vai biedru grupām, kas "savu lietu" pārzina dziļi un pamatīgi, ir spējīgi attīstīties līdzi laikam un ir atvērti elastīgām sadarbībām.

Laiks, kad viens piegādātājs vienpersoniski vai "zem viena jumta" un bez partneriem varēja piegādāt pilnu pakalpojumu kompetenču spektru, tuvojas beigām. "Kompetenču loks" ir kļuvis pārāk plašs, izmaiņas apkārtējā vidē pārāk daudzveidīgas un straujas. Pakāpeniska, tālāka komunikāciju un mediju tirgus "demokratizācija" un decentralizācija ir neizbēgama, jo īpaši attiecībā uz komunikāciju kanālu izvēles un iegādes pakalpojumiem (formerly known as media buying). 

Ilgākā laika posmā šīs izmaiņas un pieaugošā konkurence gan pakāpeniski mazinās uzcenojumus, gan virzīs nozari uz jaunu, daudz atvērtāku sadarbības (un vērtības radīšanas) modeļu meklējumiem. Un neizbēgami palielinās vērtību dziļam, radošam stratēģiskajam darbam un spilgtam radošajam darbam visās tā izpausmēs. 

  • pieZZīmes

    Komunikācija・Stratēģiskā plānošana・Stratēģija・Mārketings・Reklāma・Dizains・Mediji・Digitālais laikmets
  • Kategorijas

  • Saņem ziņu par jaunu ierakstu e-pastā

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers