Creativity

Aksioma. Komunikācijā, radošajā darbā, biznesā. Ikvienā darbā un sadarbībā.

0 comments

.

Screen Shot 2012-01-11 at 00.19.33

Papīrs, gaismas un ēnas. Absolut Purity

1 comment

Parīze. 14. decemrbis. Vācu mākslinieks Simon Shubert radījis Absolut Purity vides reklāmu sēriju. 

via adverblog

Creativity vs. Predictability

0 comments

Screen Shot 2011-12-16 at 23.13.19

Mārketings kā džezs

4 comments

Tikko atradu īsu, trāpīgu prezentāciju, kura papildina un padziļina kādu manu senu un vairākkārt apspēlētu mūzikas metaforu par to, kā mainījusies aģentūru (ne tikai reklāmas) loma pēdējo gadu laikā – labs iemesls saņemties un dažas no domām beidzot mēģināt noformulēt. 

Vispirms – atradums: 

Pagājušā gada rudens nogalē, veidojot prezentāciju mūsu grupas aģentūrām par to, kā nākošajā, 2011. gadā jāmainās aģentūru procesiem, kompetencēm un arī lomai klientu vērtības radīšanas "ķēdē", lai veiksmīgāk izmantotu digitālo un interaktīvo iespēju radītās iespējas, radās vairākas asociācijas, kas balstītas man tik tuvajā mūzikas (jo īpaši jazz) jauciņā. 
Vienu no tām savā gandrīz 20 slaidu prezentācijā ilustrēju sekojoši: 
Screen Shot 2011-12-11 at 18.31.22
Vēl pirms 5-7 gadiem aģentūras bija kā rokgrupas vai kā akadēmiskās mūzikas izpildītājmākslinieki – abos gadījumos šovi ir visai rūpīgi iestudēti, atkāpes no muzikālām materiāla ir visai minimālas. Lielā mērā ik reizi tiek visai statiski atkārtots viens un tas pats šovs (process). Stratēģi uzraksta brīfu, radošie rada, klientu serviss pārdod, pēc tam mediji plāno savus GRP un TRP, filmu un foto studijas veido reklāmas materiāls - visnotaļ lineārs (statisks) process ar minimālām atgriezeniskajām saitēm un ar (itkā) lineāriem procesiem tik raksturīgo, mānīgās stabilitātes un prognozējamības ilūzija. 
Pilnīgi atšķirīga sitācija ir džezā vai hip-hop mūzikā: ikviena uzstāšanās ir unikāla, nav iespējams vienu un to pašu skaņdarbu nospēlēt vienādi divas reizes; ikvienam ir jābūt gatavam jebkurā brīdī uzņemties līdera lomu vai atbildēt uz kolēģa (vai oponenta) muzikālo domu; nekāds marketings nepalīdzēs, ja tu neesi gatavs doties nezināmajā un improvizēt, ja tev nav savu ideju un uzdrīkstēšanās tās pārbaudīt dzīvē; ja tu neaudz profesionāli un ja laiku pa laikam neuzspēlē kādu jam kopā ar citiem Meistariņiem. 
Manuprāt, tieši tāda šobrīd kļūst radošo nozaru un marketinga vide – vairs nav pietiekoši radīt vienu procesu, savākt noteiktu, lielākoties šauru (kā rokgrupā) kompetenču loku, rūpīgi iestudēt šovu un to atkārtot stadionos, arēnās, klubos un uzņēmumu dzimšanas dienas ballītēs pēc vienas formulas. 
Katra nākošās uzstāšanās (kampaņa) šobrīd ir pilnīgi atšķirīga, ir neiespējami izstrādāt vienu veiksmes formulu un to atkārtot no reizes uz reizi, ārējiem apstākļiem mainoties. Līdz ar ko gan marketinga nodaļās, gan aģentūrās gatavība reaģēt uz izmaiņām apkārtējā situācijā, apzināti veikt "kontrolētus eksperimentus" un attītsīt tos, kuri uzrāda potenciālu, kļūst par nepieciešamību, nevis par patīkamu izņēmumu no citādi reizēm tik rutīnpilnās ikdienas. 
Iespēju loks ir tik plašs, ka ne tikai stratēģija var ietekmēt radošo darbu, bet atradumi radošajā darbā vai inovatīvas tehnoloģiju idejas var radīt nepieciešamību koriģēt stratēģiju, vai pat atgriezties pie iepriekšējiem soļiem. Nepieciešama nemitīga jaunu sadarbību viedošana, tai skaitā ar "izpildītājiem", ar kuru kompentencēm neesam saskārušies un, kas iespējams vissvarīgāk – nemitīga savas meistarības un profesionalitātes izkopšana, arī tāpēc, lai citiem būtu interesanti sadarboties ar tevi, uzspēlēt kopā kādā "jam". 
Un tas nebūt nav viss, ko radošo nozaru un marketinga praktiķi un teorētiķi var mācīties no mūzikas un jo īpaši – no džeza. 

“Imperative to care way beyond”

0 comments

Laikam jau visietekmīgākais pēdējās desmitgades (piecpadsmitgades) dizaineris pasaulē, Jonathan Ive, 7 minūšu uzrunā Steve Jobs piemiņas pasākumā Apple "bāzes nometnē"

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26
  • pieZZīmes

    Komunikācija・Stratēģiskā plānošana・Stratēģija・Mārketings・Reklāma・Dizains・Mediji・Digitālais laikmets
  • Kategorijas

  • Saņem ziņu par jaunu ierakstu e-pastā

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers